Udruženje DLAN

15. maj – Međunarodni dan porodice

Porodice naših korisnika nama su pokretačka snaga i inspiracija. Stabilna porodica ja stub društva i garancija da će dijete/osoba sa poteškoćama odrastati u zdravoj sredini koja može zadovoljiti potrebe i omogućiti socijalizaciju u društvenu zajednicu ❤️