Udruženje DLAN

Projekat banjskog liječenja korisnika

Zahvaljujući projektu koji finansira Federalno ministarstvo zdravstva 20 naših korisnika u pratnji jednog roditelja i 5 odraslih korisnika imaju priliku boraviti u Lječilište Reumal Fojnica
Sretni smo i zahvalni na prilici da i na ovaj način pružimo podršku našim korisnicima ❤
Idemo dalje!