Udruženje DLAN

Zapošljavamo! Medicinska sestra/tehničar

Servis centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju „DLAN“ Zenica raspisuje KONKURS za popunu radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR projekta Servis centar
Servis centar „DLAN“ Zenica pruža besplatne usluge porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju uz pomoć stručnog tima kojeg čine psiholog, edukator/rehabilitator i medicinska sestra. Usluge mogu koristiti svi članovi porodice sa ciljem socijalizacije i resocijalizacije. Usluge se pružaju u prostorijama Servis centra i povremeno na terenu kroz rad mobilnog tima.
Na osnovu člana 14 – 15 – 16 Pravilnika o radu Udruženja roditelja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „DLAN“ Zenica raspisuje:
KONKURS
za popunu radnog mjesta
1) Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršilac
Potrebni uslovi:
– Završena Medicinska škola
– Položen stručni ispit
– 1 godina iskustva u struci – na istim ili sličnim poslovima
– Odlične vještine poslovne komunikacije
– Odgovornost i preciznost u radu
– Spremnost na timski rad i razvijene komunikacijske vještine
– Poznavanje rada na računaru (MS Office, internet, korištenje dodatne uredske opreme: skener, kopir – aparat)
– Kreativnost i inovativnost
– Državljanstvo BiH
– Poželjno poznavanje jednog stranog jezika
Potrebna dokumentacija:
– Kopija diplome – dokaz o završenoj stručnoj spremi
– Uvjerenje o mjestu prebivališta
– CV
– Poželjne potvrde o dodatnim edukacijama, kursevima i stečenim vještinama
– Poželjne preporuke ranijih poslodavaca
Opis poslova: vršiti prijem korisnika Servis centra, pružati medicinsku pomoć korisnicima za vrijeme boravka u Servis centru, davati propisanu terapiju, voditi dnevne izvještaje o korisnicima, povremeno pružanje usluga korisnicima u njihovim domovima kroz rad mobilnog tima, te obavljati druge poslove i radne zadatke po nalogu koordinatora projekta.
Nudimo vam:
– Uz lični dohodak stimulativno radno okruženje
– Edukacije i mogućnost napredovanja
– Podrška za kreativnost i inicijativu
Prijave dostaviti poštom ili lično na adresu: Udruženje „DLAN“ Zenica, Crkvice 20C, 72 000 Zenica, sa naznakom „Prijava na Konkurs“ radnim danima od 8 do 15 sati ili elektronski na mail: dlan_ze@hotmail.com zaključno sa danom završetka konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Očekivani početak rada kandidata je je 15. mart 2024.
Komisija će nakon zatvaranja konkursa izvršiti selekciju prijavljenih kandidata na osnovu navedenih kriterija.
Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju
Konkurs ostaje otvoren 13 dana od dana objavljivanja konkursa na službenoj web stranici www.dlan.ba
 
i Facebook stranici Udruženja, zaključno sa 11.03.2024.