Udruženje DLAN

Vanjske aktivnosti sa korisnicima

Naše vanjske aktivnosti ❤️
U sklopu usluga koje pružamo, u skladu sa vremeskim prilikama naš tim sa korisnicima provodi vrijeme vani – u obližnjem parku
Aktivnosti poput ove našim korisnicima pomažu u razvoju socijalnih vještina, osjećaja empatije 💕