Udruženje DLAN

Individualni rad uz pomoć Behringer aparata

Individualni rad sa korisnicima uz pomoć Behringer aparata
Behringer aparat je savremeni logopedski instrument koji se koristi u rehabilitaciji slušanja i govora
Koristi se kod:
– Nepravilnog izgovora glasova
– Razvojne disfazije
– Poremećaja čitanja i pisanja
-ADHD i ADD
– Poremećaja slušnog procesiranja
– Mucanja
– Oštećenja sluha
– Poremećaja glasa