Udruženje DLAN

Rad medicinske sestre – Razvijanje higijenskih navika korisnika

Naša medicinska sestra Nihada svakodnevno radi sa korisnicima na usvajanju higijenskih navika. Kroz razgovor se ukazuje na važnost održavanja lične higijene
📌 Održavanje higijene je pola zdravlja
📌 Razvijanje navika je korak do samostalnosti
📌 Ponavljanje aktivnosti utiče na razvoj rutine