Udruženje DLAN

Početak saradnje sa RC “Reumal” Fojnica – projekat Federalnog ministarstva zdravstva

Danas je menadžment Udruženja I Servis centra u posjeti Lječilište Reumal Fojnica
U narednom periodu ćemo realizovati projekat koji finansira Federalno ministarstvo zdravstva.
Potrebe našim korisnika su naš prioritet 😊