Udruženje DLAN

Razvoj fine motorike korisnika

Podrška stručnog tima i aktivnosti osmišljene na zabavan način naša su garanicija da korisnici u Servis centru svakodnevno savladavaju nove vještine.
Naš Kenan je vježbao rezanje nožem uz samostalnu pripremu užine i pravilno korištenje pribora za jelo. Bravo Kenane!