Udruženje DLAN

Individualni rad edukatora sa korisnicima

Uz podršku edukatorice Zerine naši korisnici vrijedno rade i napreduju.
Usvajaju brojeve, boje, prostornu orijentaciju te rade na razvoju pažnje, koncentracije i motorike