Udruženje DLAN

Grupni rad sa korisnicima – linije i oblici

Kratki boravak – Učenje o vrstama linija i vrstama oblika
Zadaci aktivnosti su: pravilno korištenje olovke, crtanje vrsta linija i vrsta oblika
Ciljevi aktivnosti su: grafomotorički razvoj, razvijanje koordinacije oko-ruka, preciznosti i koncentracije
USAID Bosnia and Herzegovina Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire