Udruženje DLAN

Informativno – pravna podrška korisnicima

Naša pravnica Amra dva puta mjesečno korisnicima pruža besplatnu informativno – pravnu podršku na volonterskoj osnovi 😊
Ukoliko i vi trebate ovu uslugu javite nam se putem telefona 032 205 700 svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
Amra hvala ti! ❤