Udruženje DLAN

Direktor Udruženja na sjednici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona

Danas je direktor našeg Udruženja prisustvovao sjednici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona u sklopu koje se i obratio prisutnim. Naime, u okviru tačke 3, a koja je se obuhvatila tematiku Zakona o socijalnoj zaštiti ZDK, jer nekoliko bitnih dopuna tog Zakona je na čekanju a dovedeni su do tačke da ih treba Vlada usvojiti i poslati u daljnju proceduru. Posebno se ističe izmjena Zakona o dopunskim pravima djece osoba sa poteškoćama koja su ostala bez prava po Federalnom propisu o dječijem dodatku (gdje je inavalidnina uračunata cezus) kao uvrštavanje u redovno finansiranje postojećih Servisnih centara Udruženje Mala Sirena i Udruženje DLAN u redovno finansiranje Vlade ZDK. Koračamo hrabro dalje za dobrobit naših korisnika ❤