Udruženje DLAN

Grupni rad – takmičarska igra sa korisnicima

Naši korisnici u kratkom boravku uz podršku stručnog tima se ponekad i takmiče 🙂 Takmičarske igre potiču koncentraciju, spretnost i brzinu dok sa druge strane jačaju timski duh i samopouzdanje 😊❤️