Udruženje DLAN

Radionica sa korisnicima – Kreiranje geometrijskih oblika

Radionica sa korisnicima:
📌 Kreiranje geometrijskih oblika pomoću drvenog materijala na osnovu pokaznog primjera
📌 Vježbe fine motorike
📌 Socijalizacija korisnika
📌 Rad na izvršavanju zadatog zadatka