Udruženje DLAN

Grupni rad u kratkom boravku

Grupni rad jedna je od omiljenih aktivnosti naših korisnika u kratkom boravku.

Uz podršku stručnog tima, na zanimljiv način radimo na socijaloj integraciji naših korisnika. U okruženju koje im je dobro poznato, uz materijale koje vole razvijaju svoje vještine i sposobnosti.