Udruženje DLAN

Novi pedagoški standardi u školama Zeničko – dobojskog kantona!

Novi pedagoški standardi u školama ZDK!
U Službenim novinama ZDK dana 11.09.2023. objavljeni su novi pedagoški standardi
Na temelju članka 18. stavak (1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/15 i 8/22), a u svezi s člankom 12. stavak (6) Zakona o
osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18) i Pedagoških standarda za osnovnu školu
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/04, 11/13 i 18/22), Ministarstvo za obrazovanje, znanost,
kulturu i sport, uz suglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:
Izmjene i dopune Pedagoških standarda za osnovnu školu
Članak 1.
(Izmjena i dopuna poglavlja IV.)
(1) U Pedagoškim standardima za osnovnu školu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/04, 11/13 i
18/22) u odjeljku IV.3. „Ostali poslovi koji se mogu dodijeliti nastavniku u okviru 40-časovne radne sedmice“
Više na: https://www.zdk.ba/sluzbene-novine?fbclid=IwAR0c9Ey-iQ-SZIoLySWSBVLltFyCAckcA8fQnafrNrWuMqjuBLY6f8IHSC0