Udruženje DLAN

Grupni rad psihologa sa korisnicima – vježbe fine motorike na zabavan način

Grupni rad psihologa sa korisnicima
📍 Vježbe fine motorike na zabavan način
Zajedno sa našom psihologinjom Amelom korisnici su na zabavan način vježbali finu motoriku ❤