Udruženje DLAN

Radionica sa korisnicima – učimo mjeriti krvni pritisak

Socijalno – medicinske usluge ❤
Radionica – učimo mjeriti krvni pritisak 🩸🩺
Naši korisnici su sa medicinskom sestrom Nihadom ove sedmice učili mjeriti krvni pritisak 😊
Stručni tim Servis centra se svakodnevno trudi korisnicima ponuditi različite sadržaje kako bi naučili nešto novo, savladali strahove i pomjerili vlastite granice ❤