Udruženje DLAN

Usluge  Servis centra – individualni rad psihologa sa korisnicima

Naša psihologinja Amela svakodnevno radi sa korisnicima pružajući im psihološku podršku. Jednaka pažnja se posvećuje kako djeci i osobama s poteškoćama tako i članovima njihovih porodica. Rad se izvodi individualno i grupno u skladu sa potrebama korisnika. Psihološki ojačana porodica je stub društva!