Udruženje DLAN

Usluge koje Servis centar nudi korisnicima i članovima njihovih porodica

Servis centar “DLAN” Zenica sa radom je počeo u aprilu 2019. godine

Od tada pa do danas naš stručni tim je u Sevis centru ali i na terenu pružio više od 30 000 besplatnih usluga korisnicima i svim članovima njihovih porodica. Porodica je temelj društva, ojačana porodica garancija je sigurne i zdrave sredine u kojoj boravi dijete/osoba sa poteškoćama u razvoju. Sigurna i stabilna porodica – sigurno i stabilno društvo

 

Servis centar pruža usluge (uz prethodnu najavu i rezervaciju) porodicama djece i osoba sa poteškoćama, bez obzira na dob, vrstu i stepen poteškoće na području Zeničko-dobojskog kantona

 

Servis centar „Dlan“ nudi sljedeće usluge:

 

  • kratki boravak (u trajanju do 4h);
  • usluge medicinske sestre (pružanje prve pomoći, hranjenje, presvlačenje, pomoć korisnicima oko toaleta i po potrebi vrši aspiraciju, hranjenje na peg i daje medikamentnu terapiju po nalogu roditelja);
  • usluga rehabilitatora (pedagoga);
  • psihološka podrška (suportivne radionice, individualni i grupni rad sa osobama s poteškoćama u razvoju i članovima njihovih porodica);
  • opservacija osobe s poteškoćama;
  • kreativne radionice;
  • vanjske aktivnosti;
  • pomoć volontera

Ukoliko trebate neku od naših usluga javite nam se putem telefona 032/205 – 700 svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Tu smo za vas i zbog vas onda kada nas trebate!