Udruženje DLAN

Vježbe fine motorike sa korisnicima

U sklopu kratkog boravka naš stručni tim sa korisnicima svakodnevno radi na razvijanju vještina i sposobnosti u skladu sa njihovim mogućnostima.

Korištenje makaza za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju višestruko je korisno jer pruža opterećenje za jačanje prstiju šake i poboljšava koordinaciju pokreta ruku i razmišljanja kao i prostor za kreativnost.