Udruženje DLAN

Radionica sa korisnicima – izrada nakita

Naši korisnici u kratkom boravku uz podršku stručnog osoblja često imaju aktivnosti grupnog rada. Ovog puta su izrađivali nakit. Radionice poput ove pomažu im u socijalizaciji, razvoju fine motorike, mašte, kreativnosti i brige za druge.