Udruženje DLAN

15. maj – Međunarodni dan porodice

Međunarodni dan porodice obilježava se 15. maja

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine se odlučila na korak proglašenja Međunarodnog dana porodice sa željom da isticanja važnosti porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. 

  • Važnost porodice
  • Vrijednost porodičnog života kao elementa spokojnog društva

Porodice naših korisnika nama su pokretačka snaga i inspiracija. Stabilna porodica ja stub društva i garancija da će dijete/osoba sa poteškoćama odrastati u zdravoj sredini koja može zadovoljiti potrebe i omogućiti socijalizaciju u društvenu zajednicu