Udruženje DLAN

Usluge Servis centra – grupni rad sa korisnicima

Osoblje Servis centra svakodnevno vrijedno radi sa korisnicima i u sklopu grupnog rada. Ovaj segment nam služi kako bismo razvijali socijalne vještine ali i sposobnosti korisnika. Jednaka pažnja se kao i u svim ostalim uslugama posvećuje svim članovima porodice