Udruženje DLAN

Usluge Servis centra – socijalno – medicinske usluge

 
U sklopu usluga koje pruža Servis centar naša medicinska sestra svakodnevno kroz socijalno – medicinske usluge brine o našim korisnicima kako u prostorijama Servis centra tako i u toplini njihovih domova. Socijalno – medicinske usluge podrazumijevaju: pružanje prve pomoći, hranjenje, presvlačenje, pomoć oko korištenja toaleta, po potrebi aspiracija i podrška ukoliko korisnici imaju PEG, davanje medikamentne terapije po nalogu roditelja. Naša Nihada je itekako posvećena svom poslu, a povjerenje roditelja i zadovoljstvo korisnika pokretačka je snaga za korak naprijed