Udruženje DLAN

Usluge Servis centra – psihološka podrška roditeljima

Naša psihologinja Amela u sklopu pružanja usluga Servis centra redovno radi sa roditeljima. Svakog mjeseca organizuje se radionica psihološke podrške roditeljima u sklopu koje se obrađuju različite teme. Psihološka podrška roditeljima je jako važan segment našeg rada jer psihološki ojačani roditelji su temelj snažne porodice koja će pružiti adekvatnu brigu i njegu djetetu/osobi sa poteškoćama u razvoju.