Udruženje DLAN

Usluge Servis centra – individualni rad edukatora

Individualni rad edukatora/rehabilitatora jedna je od usluga koje pruža naš Servis centar. Naša edukatorica Adisa svakodnevno radi sa korisnicima prilagođavajući aktivnosti njihovim potrebama. Kontinuirano prati napredak svakog korisnika i u saradnji sa roditeljima i ostatkom stručnog tima dogovara dalje aktivnosti i sistem rada. Osmijeh naših korisnika govori koliko uživaju, a mi smo sretni što imamo mogućnost da naši korisnici kvalitetno provode svoje vrijeme u našem Servis centru