Udruženje DLAN

Fashion show “DLAN” – Za male ruke

30.06.2022. ponosno smo predstavili prvi Fasihion show “DLAN” – Za male ruke. Zahvaljujemo restoranu Tapas na ustupljenom prostoru. Zahvaljujemo Udruženju poslodavaca Zenica na partnerstvu, medijskom pokrovitelju NTV IC Kakanj.
Hvala svim našim sponzorima koji su doprinijeli da događaj koji je za nas bio veliki izgleda onako kako jeste. Hvala majkama koje su danima neumorno radile na kreacijama, hvala porodicama i korisnicima koji su ponosno predstavili sve kreacije. Hvala našim gostima koji su upotpunili događaj. Hvala fotografima za divne uspomene i svima koji su svojim dolaskom onogućili da zajedno stvorimo nezaboravne uspomene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+13