Udruženje DLAN

Kratki boravak – individualni pristup korisnicima

 
Naši korisnici u kratkom boravku uživaju, a naš provjereni recept za to je:
📌 Individualni pristup svakom korisniku
📌 Educirano stručno osoblje koje pruža besplatne usluge korisnicima
📌 Prostor prilagođen potrebama korisnika
📌 Didaktički i drugi materijali koji pomažu u razvoju sposobnosti korisnika
I na kraju, osmijeh korisnika koji je naša najveća nagrada ❤