Udruženje DLAN

Usluge senzorne sobe

Senzorna soba polako ali sigurno postaje jedan od omiljenih prostora za boravak naših korisnika

Šarenilo boja, različiti oblici i sigurnost koju korisnici osjećaju su garancija razvoja senzorne integracije ❤